Saku Õlletehas pälvis ka tänavu vastutustundliku ettevõtte kvaliteedimärgise

Saku Õlletehas pälvis kolmandat aastat järjest kvaliteedimärgise “Vastutustundlik ettevõte”, millega tunnustatakse ettevõtte tegevust keskkonnasõbraliku toimimise, töökeskkonna parendamise, kogukonna kaasamise ning turukeskkonda panustamise nimel.

“Saku Õlletehas lähtub vastutustundliku ettevõtluse põhimõtetest oma igapäevategevuses ning oleme need põhimõtted sõnastanud ka ettevõtte põhiväärtuste osana,” lausus Saku Õlletehase juhatuse esimees Margus Kastein. “Tänavune, järjekorras kolmas kvaliteedimärgis kajastab kõigi meie töötajate sellealast panust ja on tunnustuseks ettevõttele tervikuna.”

Kvaliteedimärgise taotlemisele eelnes Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi vastava küsimustiku täitmine, millega auditeeriti ettevõtte algatusi ja tegevusi kõigis neljas valdkonnas. Hindamiskomisjon hindas tänavu sarnaselt eelnenud kahele aastale Saku Õlletehase “Vastutustundliku ettevõtte” kvaliteedimärgise pronkstaseme vääriliseks.

“Möödunud aasta jooksul panustasime oluliselt firmasiseselt töökeskkonna parendamisele ja tervislike eluviiside propageerimisele, samuti oleme mitmete algatuste näol aktiivselt osalenud kohaliku kogukonna ettevõtmistes,” kirjeldas Kastein märkimisväärsemaid tegevusi vastutustundliku ettevõtluse valdkonnas.

Vastutustundliku ettevõtluse märgist antakse välja kolmel tasemel – kuld-, hõbe- ja pronkstasemel. Kuldtaseme pälvivad ettevõtted, kes saavutavad sajast võimalikust punktist üle 90%. Hõbetaseme pälvimiseks oli vaja saada üle 80% ning pronkstasemeks üle 70% maksimumtulemusest.

Eesti Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum koostas jätkusuutliku ettevõtluse indeksit tänavu seitsmendat korda. Kokku anti esmaspäeval Tallinnas välja 50 Vastutustundliku ettevõtte kvaliteedimärgist, mida on eelmise aastaga võrreldes 15 võrra rohkem.

Vastutustundliku ettevõtluse indeksi eesmärk on aidata ettevõtetel analüüsida, kuidas tegutseda sotsiaal- ja looduskeskkonna suhtes vastutustundlikult ning kujundada seeläbi jätkusuutlikku ärimudelit ja olla majanduslikult edukam. Indeksi ja kvaliteedimärgise kohta saab lähemalt lugeda siin ja Facebookis.