A le Coq soovib laieneda

Tartu linnavalitsus kiitis heaks Laulupeo pst 15 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse, millega nähakse ette krundile täiendav ehitusõigus tootmis- ja laopindade laiendamiseks, peavärava kõrvale uue kauplusehoone püstitamiseks ning Tähtvere tn müügipunkti juures oleva õlle kääritus-säilitusmahutite hoidla laiendamiseks.

Kavandatav täiendav juurdeehitiste ehitusalune pindala on 7700 m². 

Planeeritav ala pindalaga 44 303 m² asub Tähtvere linnaosas. Planeeringualal asub kinnismälestis Tartu Õlletehase peakorpus.