Ettekujutus tõelisest mehest muutub

TNS Emori vastvalminud uuringust selgus, et enam kui edukust või jõukust, ootavad naised meestelt suhetesse panustamist, hoolivust ja positiivset meelt. Mehed aga endiselt arvavad, et nad peavad panustama eelkõige hea elu tagamisse.

„Juba kaua eksisteerinud soostereotüüp ütleb, et meeste juures on eelkõige oluline edukus, töökus ja võimekust pere ülal pidada,“ ütles TNS Emori uuringuekspert Tanja Kriger. „Kuigi elame võrdõiguslikkuse ajastul, ei ole soostereotüübid veel kaugeltki kadunud. Eesti mees arvabki, et ideaalis peab ta olema tõsine, edukas ja jõukas. Selline arvamus on eriti domineeriv keskealiste meeste seas.“

Eesti naine aga ei oota Tanja Krigeri sõnul oma ideaalselt mehelt esmajärjekorras soostereotüüpseid omadusi, vaid soovib ideaalis enda kõrval näha küll intelligentset ja tarka, kuid samas ka heasüdamlikku ja hoolivat meest. See ootus väljendub kõige tugevamini keskealiste naiste seas.

„Võib-olla on just naiste ja meeste ootuste ja ideaalide väga tugev lahknemine keskeas üheks põhjuseks, miks just selles vanusevahemikus on tänapäeval lahkuminekute osakaal suurim,“ tõdes ta.

Kuna soosteretüüpide muutmise algatajateks on ajalooliselt olnud naised, siis tunduvad uuringutulemused arusaadavad, lausus TNS Emori uuringuekspert Kaidi Reedi. „Uuringutulemused on meestele positiivseks sõnumiks – ei pea kandma koormat olla kogu aeg edukas ja jõukas vaid on lubatud võtta ka vahest aeg maha, tunda elust ning lähedastest rõõmu ja tahtmise korral ka nutta.“

Uuringus ei selgitatud välja ainult ideaalsele mehele sobivaks peetavaid omadusi vaid uuriti ka konkreetsemalt, kes avaliku elu tegelastest võiks olla ideaalile kõige lähedasemad. Mainitud isikute hulgas oli kõige enam poliitikuid ja artiste.

Eestlased pidasid kõige enam ideaalse mehe kehastuseks Märt Avandit, kellele järgnesid väikese vahega Andrus Ansip, Tanel Padar, Hannes Võrno, Siim Kallas, Toomas Hendrik Ilves ja Mait Malmsten. Vene rahvusest elanikel kerkisid ideaalina esile selgelt kaks isikut – Edgar Savisaar ja Vladimir Putin. Pingereas järgnesid Erki Nool ja Toomas Hendrik Ilves, keda nimetati juba oluliselt vähem.

Ideaalse mehe uuring viidi läbi 2015. aasta sügisel, kus personaalintervjuude meetodil küsitleti vastajate kodudes kokku 509 elanikku vanuses 15-74.