Õlle aktsiisitõus ei ole kooskõlas põhiseadusega

Õlleliit saatis õiguskantsler Ülle Madisele kirja, juhtimaks tähelepanu Riigikogu kavandavate maksumuudatuste kooskõlastamisele, kuhu ei ole kaasatud huvirühmad, avalik konsultatsioon ega ole järgitud kaasamise hea tava.

Hetkel on Riigikogus menetluses tulumaksuseaduse ja sotsiaalmaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (SE302) , mille eesmärgiks on võimaldada töötajate tervise edendamiseks maksuvabastusi. Arvestades, et olulisi maksumuudatusi soovitakse jõustada 1. jaanuar 2017, siis toimub eelnõu lõpphääletus järgmisel nädalal. Kuigi tegemist on maksupoliitika oluliste muudatustega, ei ole eelnõu materjale avalikkusele sh huvigruppidele seni kättesaadavaks tehtud.

Märkimisväärne on ka, et Rahandusministeerium saatis valitsuse kabinetinõupidamisel kokkulepitud maksumuudatused muudatusettepanekutena, mitte aga eraldi vormistatud seaduse eelnõuna. Sellise sammu eesmärgiks võib pidada soovi vältida parlamentaarset arutelu.

„Kuivõrd kehtiva seadusega on antud tootjatele tähtajaline lubadus, mitte tõsta täiendavalt aktsiise enne 2020 aastat, siis tulnuks hinnata kavandatava muudatuse kooskõla õiguspärase ootuse põhimõttega. Sellist analüüsi tehtud ei ole. Pealegi on Eesti Konjunktuuri Instituudi andmetel alkoholi tarbimine alates 2007a pidevalt vähenenud saavutades 2015a viimase 10 aasta kõige madalama taseme (8,7l inimese kohta),“ lausus Eesti Õlletootjate Liidu juht Peeter Võrk.

Õiguskantsler on korduvalt selgitanud, et oluline menetlusnõuete rikkumine seadusloomes tingib õigust loova akti vastuolu põhiseadusega. Mistõttu palub Õlleliit Õiguskantsleril hinnata Riigikogu tegevuse vastavust seaduse menetlemisel Hea õigusloome ja normitehnika eeskirjale (HÕNTE), Kaasamise heale tavale ja hea õigusloome tavale.