Joomalaul

Küsid, miks jood? Vastan, ei tea.
Küsid, mis jood? Vastan, ei tea.

Küsid, kas toon? Vastan, ei tea.

Küsid, mis toon? Vastan, ei tea.
Küsid, on's pood? Vastan, ei tea.
Küsid, kus pool? Vastan, ei tea.

Aga ma tean, et on pood,
et sa tood mis sa tood,
et ma joon mis sa tood.

Nii on meil lood
siin pool sood
ja mood.
Ja lõpp on lool.