Londoni taksojuhtide leiud: 190 000 mobiiltelefoni, NATO peasekretäri portfell ja täispuhutav banaan

Interneti-turbe firma ESET korraldas Londoni taksojuhtide seas küsitluse, millest selgus, et igal aastal jäetakse linna taksodesse 190 000 mobiiltelefoni. See tõstab esile asjaolu, et firmad ja eraisikud peaks oma seadmete sisu varundama, krüpteerima ja parooliga kaitsma juhuks, kui seadmed satuvad valedesse kätesse ning andmed varastatakse või kompromiteeritakse või kui neid kuritarvitatakse.

Londonis on umbes 24 000 musta taksot ning küsitlusest selgus, et taksojuht leiab igal aastal keskmiselt kaheksa mobiiltelefoni oma takso sõitjate ruumist, mis tähendab lõppkokkuvõttes, et londonlased unustavad taksodesse vapustaval hulgal mobiiltelefone: 520 mobiili päevas ja 190 000 mobiili aastas. Samas paljastavad küsitluse muud murettekitavamad tulemused tõsiasja, et pooled taksodest leitud seadmed on täielikult lukustamata, mis tähendab, et igaüks, kes telefoni leiab, omab juurdepääsu selles sisalduvale konfidentsiaalsele infole.

Selle küsitluse tulemusi kommenteerides ütles ESETi turbespetsialist Mark James: “Me kasutame täna oma mobiile paljude erinevate tegevuste jaoks, on selleks siis meie onlainpangatehingud või ühendumine firmade meilisüsteemidega, ja me ei taha, et meie seadmed satuvad valedesse kätesse. Meie uuring näitab, et vaatamata tohutule avalikule tähelepanule, mida küberkuritegevus tänasel päeval meedias pälvib, ei pea tarbijad end ikka veel reaalseks sihtmärgiks. See on naiivne ja vale. Küberkurjategijad on vägagi teadlikud sellest, et meie mobiilid sisaldavad firmavõrkudega ühendumise võimalusi ja delikaatseid andmeid ning nad kasutavad seda ära. Tarbija peaks absoluutse miinimumina kasutama parooli kaitsmaks oma seadet, kui see läheb kaotsi, ent läbimõeldud ja kindel suhtumine turberiskidesse hõlmaks krüpteerimise ja püsiva kaugkustutamise võimaluste rakendamist.”

Uuringu kõige hämmastavamad tulemused paljastusid siis, kui taksojuhtidelt küsiti, millised on tavatuimad asjad, mille nad on oma masina sõitjate ruumist leidnud. Kõige üllatavamate leidude hulka kuulusid:

  • NATO peasekretäri portfell
  • Täispuhutav banaan
  • Koer
  • 400 pakki tarretist
  • 100 000 £ väärtuses aktsiaid ja võlakirju
  • Ühel üsna õnnetul taksojuhil – paar valehambaid

Lisaks sellele vastasid taksojuhid järgmiselt, kui neilt küsiti, mida nad tegid oma taksost leitud telefonidega: 61% ütles, et nad ootasid omaniku kõnet; 25% ütles, et nad andsid seadme üle politseile; ja 14% ütles, et nad võtsid omanikuga ühendust. Muud tulemused paljastasid, et:

  • 68% taksojuhtidest ei oleks nuhkinud telefonis ringi, kui oleks leidnud selle lukustamata kujul.
  • 99% taksojuhtidest ei oskaks seadet lukustusest vabastada, kui leiaks selle lukustatult.
  • 24% taksojuhtidest on kindlad, et kuigi nad ise ei oskaks lukustatud telefoni avada, siis nende lapsed/muud nooremad sugulased suudaks seda teha.

“Kuigi meie küsitlus tõestas taksojuhtide ausust, ei otsusta samasuguse lähenemise kasuks kahjuks igaüks, kes telefoni leiab. Ma arvan, et enamik telefoni leidvaid inimesi vaataks tegelikult, kas selles on midagi huvitavat või väärtuslikku. Inimesed peavad hakkama endalt küsima, kas nende mobiilides leiduvad andmed võivad valedesse kätesse sattumisel kompromiteerida neid isiklikult või ametialaselt. Kui vastus on jah, mille ma arvan selle olevat, siis peab meie mobiilsete seadmete turve olema meie jaoks prioriteet, mitte tagantjärele tekkiv mõte,” jätkas James.

83% Eesti elanikest keelaks müügikõned oma telefoninumbrile

Oktoobris valminud TNS Emori uuringu kohaselt soovib 83% Eesti elanikest keelata müügikõned oma telefoninumbrile. Lisaks leiab 89% vastanutest, et müügikõnesid võiks teha vaid juhul, kui inimene on ise selleks loa andnud. TNS Emori uuringueksperdi Jaana Helmi sõnul tuli äsja valminud uuringust selgelt välja Eesti elanike väga negatiivne meelestatus müügikõnede suhtes. “Ligi pooled Eesti elanikud saavad müügikõnesid kord kuus või sagedamini ning valdav enamus pooldab seda, et neile saaks müügieesmärgil helistada vaid juhul, kui nad on selleks ise loa andnud,” kommenteeris Helm. “Uuringus osalejad kinnitasid, et müügikõnede saamine on ärritav ning suisa 83% vastanutest kasutaks võimalust keelata täielikult või osaliselt müügikõnede tegemise oma telefonile,” lisas ta.